Algemeen voorwaarden

Algemene Voorwaarden LEDODF. Deze Algemene Voorwaarden (AV) LEDODF zijn meteen van toepassing als u een bestelling plaatst op, of gebruik maakt van onze website. Evenals de Algemene Voorwaarden LEDODF bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Bij het aankopen/huren/leasen van product(en) bij LEDODF, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden.

LEDODF (VANBEERSBUSINESS) gevestigd in de provincie Groningen, is in de Algemene Voorwaarwaarden weergegeven als LEDODF.

VANBEERSBUSINESS staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 01146172.

LEDODF heeft als BTW nummer: NL001422547B83

Website: ledodf.com, de website van VANBEERSBUSINESS en alle bijbehorende websites en (sub) domeinen.

Klant: de natuurlijke persoon die met VANBEERSBUSINESS een overeenkomst aangaat of zich via de website registreert.

Ook wel genoemd; klant/ vervolg klant/ ontvanger/ gebruiker/ koper/ besteller/ lener/ huurder/ ontvanger. Hierna genoemd in de AV LEDODF als ontvanger.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen vanbeersbusiness en de ontvanger, waarin LEDODF een dienst of product levert tegen een door de klant te betalen prijs.

Algemene Voorwaarden LEDODF: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

Alle producten, diensten, overeenkomsten en leveringen van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), tenzij schriftelijk (met ontvanger) anders overeengekomen.

Zonder voortijdige aankondiging, zullen Algemene Voorwaarden weliswaar voorzien worden van een Update.

De laatste versie van de AV LEDODF toepasselijk geacht op alle overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De AV LEDODF strekken t.b.v alle natuurlijke,– en rechtspersonen waarvan LEDODF gebruik heeft gemaakt bij het sluiten van een overeenkomst. Net als bij, of het leveren van een dienst.

Prijzen en Informatie

Alle genoemde prijzen in informatie op de websites van vanbeersbusiness zijn inclusief de wettelijke 21% BTW. Eventuele ander heffingen welke van overheidswege zullen worden opgelegd.

Alle genoemde prijzen op de website van LEDODF zijn exclusief verzendkosten, bezorgkosten, borg, betaling, transactiekosten, Retour kosten. Tenzij anders overeengekomen met ontvanger.

Alle door LEDODF uitgebrachte offertes hebben een maximale geldigheid van 14 dagen. Offertes zijn inclusief administratiekosten, tenzij schriftelijk (met ontvanger) anders overeengekomen.

Spoed bestellingen/leveringen/montages/huur/diensten zijn extra gemaakte kosten. Deze kosten zijn voor rekening van de ontvanger, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

LEDODF kan niet garanderen dat alle informatie op de website correct is. Desondanks kan LEDODF niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is.

Onder voorbehoud van druk- en programmeerfouten. Alle Informatie op de websites en reclamemateriaal via social media is onder voorbehoud.

Aan LEDODF reclame/folder materiaal, kunnen geen rechten worden ontleent. Eventuele acties zijn alleen geldig zoals aangegeven op het foldermateriaal/ de waardebon. Waardebonnen/actiematerialen/folders/reclame/cadeau pakketten en geschenken van LEDODF zijn niet in te wisselen tegen contant geld.

LEDODF is niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen t.g.v. beeldkwaliteit.

Sample prijs is reguliere prijs plus 25%. Bij een bestelling van (een) Sample(s) ontvangt ontvanger een offerte /factuur met de prijs en de eventuele verzendkosten. Orderprijs is minus sample prijs. Samples, op maat gemaakt en of Specials kunnen niet retour.

Meubilair of verlichting monteren kan op afspraak tegen meerprijs.

LEDODF dient hier wel de ruimte en de gelegenheid voor te krijgen. Niet voldoende veilige werkruimte? Om veilig te kunnen werken dient ontvanger een veilige werk locatie aan te bieden. Niet veilig kunnen werken? Indien de veiligheid voor de werknemers van LEDODF niet gewaarborgd kan worden door ontvanger, dan zullen wachturen bij ontvanger in rekening worden gebracht, totdat veilig gewerkt kan worden. Indien wachttijd intreed worden wachturen in rekening gebracht bij ontvanger. Bij het uitvoeren van extra werkzaamheden, worden er meerwerk kosten verrekend.

Goederen retourneren aan LEDODF of de fabriek? Retourkosten zijn voor ontvanger, tenzij schriftelijk (met ontvanger) anders overeen is gekomen.

Producten ruilen? In tegenstelling tot retourneren, kan een product geruild worden. In overleg, kunnen transportkosten worden verrekend met de te ruilen product. Indien akkoord, vergoed LEDODF de te ruilen kosten. De aanschaf van de te ruilen producten dienen gelijk of hoger te zijn dan het eerder aangeschafte te retourneren product. Retourneren of terug sturen producten naar 

LEDODF zijn eigen verantwoording ontvanger. Terug gestuurde, - gemiste pakketten zonder track en trace code zijn voor verantwoordelijkheid ontvanger.

Retourneren in dezelfde originele onbeschadigde verpakking. Retourneren of terug sturen alleen met track en trace code na goedkeur aanvraag retour of ruilen online formulier. 

Totstandkoming Overeenkomst

De totstandkoming overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Ontvanger. Het voldoen aan de daarbij door VANBEERSBUSINESS gestelde voorwaarden.

De overeenkomst kan worden ontbonden, zolang de aanvaarding niet is bevestigd door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF).

Onjuiste gegevens

Indien er door ontvanger onjuiste gegevens zijn verstrekt, is vanbeersbusiness hiervoor niet aansprakelijk. VANBEERSBUSINESS het recht om aan haar verplichting te voldoen, nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Alle door ontvanger gedane bestellingen (inclusief eventuele verzend/bezorgkosten) of aangevraagde diensten dienen van te voren betaald en bijgeschreven te zijn op 1 van de weergegeven bank of giro rekening(en) zoals aangegeven op de Factuur van LEDODF alvorens VANBEERSBUSINESS aan haar verplichting voldoet. Tenzij anders overeengekomen met ontvanger.

Indien de ontvanger in gebreke blijft door het niet nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle reeds gemaakte kosten ter verkrijging van aangevraagde producten of diensten voor rekening van de ontvanger.

De volgende producten kunnen nimmer retour:

 • Actie producten
 • specials (op maat gemaakt)
 • Producten die geen onderdeel uitmaken van het assortiment
 • In elkaar gezette producten

Registratie

Om optimaal gebruik te maken van ledodf.com dient de ontvanger zich te registreren middels het registratieformulier en het loginaccount op de website.

Indien ontvanger een account wenst te registreren bij ledodf.com is hij zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een gebruikersnaam en een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

Ontvanger dient de inloggegevens en met name het wachtwoord strikt geheim te houden. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er vanuit gaan dat een aangemelde ontvanger daadwerkelijk die ontvanger is. Alles wat gebeurt onder de inloggegevens van de ontvanger valt onder het eigen risico van de ontvanger.

Indien ontvanger misbruik vermoedt van zijn gegevens, dient ontvanger direct zijn wachtwoord te wijzigen en VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) daarvan in kennis te stellen, zodat VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering overeenkomst

Zodra de gedane bestelling is voldaan op 1 van de weergegeven bank- of girorekeningen van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), stuurt laatstgenoemde de producten volgens de op de website genoemde levertijd af. De levertijd zal zo nauwkeurig mogelijk omschreven.

Indien VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) de producten of diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren geeft dit geen recht op schadevergoeding of een ontbinding van de overeenkomst.

Speciale bestellingen en onvoorradige bestellingen, gedaan bij VANBEERSBUSINESS, (handelend onder de naam LEDODF) kunnen een levertijd hebben van maximaal 8-52 weken (buiten vakanties en sluitingen van de fabrieken om). VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) is niet aansprakelijk voor eventueel laat geleverde producten.

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) raadt ontvanger aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Mocht bij aflevering blijken dat de goederen die afgeleverd zijn niet onbeschadigd zijn geleverd, dient de ontvanger de verpakking niet te openen, maar neemt u dan direct contact op met Van Beers Business (handelend onder de naam LEDODF). Er wordt dan zo spoedig mogelijk een passende oplossing aangedragen.

De ontvanger dient uiterlijk 48 uur voor levering (van de producten of diensten) de afgesproken levertijd te annuleren mits deze niet aanwezig kan zijn op de tijd en datum van levering. Indien de ontvanger niet op de afgesproken dag /tijd aanwezig is zonder vroegtijdige afmelding ten behoefte van het afleveren van de goederen door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), zullen de goederen retour genomen. De eventuele gemaakte kosten worden bij verhaald op de ontvanger, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij een gemaakte afspraak en ontvanger is afwezig, dan zullen voorrijkosten in rekening gebracht bij ontvanger.

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) is niet aansprakelijk indien ontvanger wijzigingen aanbrengt in producten die al in productie zijn genomen. De gemaakte kosten zijn dan voor rekening van ontvanger, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen met ontvanger.

Een Onaangebroken product minus 15% gemaakte kosten, kan retour. Dit geldt niet voor speciale bestellingen of op maat gemaakte producten, fabrieksfouten daargelaten.

Herroepingsrecht

Ontvanger mag de gesloten overeenkomst met, VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos ontbinden. Deze termijn gaat in nadat de ontvanger, of een door ontvanger aangewezen derde (geen vervoerder), het product heeft ontvangen. Tenzij anders overeengekomen met ontvanger.

Ontvanger brengt zelf het te retourneren artikel in de bijbehoren onbeschadigde verpakking bij een transporteur. Ontvanger kan zelf kiezen welke transporteur het pakket aflevert op het postadres van LEDODF, bijvoorbeeld PostNL, DPD, DHL of een andere pakket bezorger na keuze. De ontvanger betaalt zelf de retourkosten, indien deze kosten meer bedragen dan het reguliere post/pakkettarief geeft VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) een raming van deze kosten.

Alleen een onbeschadigd en onaangebroken product minus minus 21% als kostenvergoeding kunnen retour. Speciaal bestelde goederen of in productie genomen goederen kunnen nimmer retour. Verzendkosten/Retour zending(en) is/zijn voor rekening van de ontvanger. Gratis verzending is service. Bij retour ontvangen product, terug gezonden pakketen wordt de gratis service verzending verrekend met retour ontvangen product.

Retourneren zonder LED Account? Ontvanger levert retour product in bij transport organisatie. Ontvanger is verantwoordelijk, voor aflevering op juiste locatie. LEDODF is hier niet voor aansprakelijk, gemaakte kosten ontvanger worden niet door LEDODF vergoedt.

LEDODF vergoed retourkosten indien ontvanger een verkeerd product van LEDODF heeft ontvangen.

Als Service betaald vanbeersbusiness de transactie kosten bij een geplaatste bestelling door ontvanger.

Retourneren of Annuleren? Gemaakte Transactiekosten worden in rekening gebracht of worden verrekend met de retour ontvangen producten bij ontvanger.

Transactie kosten 

Transactie kosten zijn:

 • Overboeking (€0,25 +Terugstorting €0,25)
 • IDeal (€0,29 per transactie + Terugstorting €0,25)
 • PayPal(€0,10 + Kosten PayPal + Terugstortingen €2,22)
 • Creditcard (Tot €0,25 +1,8% per Transactie)
 • Bancontact (€0,39+Retourstorting €0,25)
 • SOFORT Banking(€0,25+0,9% + Terugstorting €0,25)
 • EPS(€0,25+1,5% + Terugstorting €0,25)
 • KBC/CBC Payment Button/Belfius Direct Net
 • ING HomePay ( €0,25+0,9%+Terugstorting €0,25)
 • Apple Pay (kosten volgens gebruikte debit-of creditcard)

Behalve transactie kosten evenals afvalheffing en administratiekosten  worden van retour zendingen en /of teruggestuurde producten bij ontvanger in rekening gebracht of verrekend met het retour te ontvangen retour bedrag aan ontvanger.

Deze kosten worden in mindering gebracht van de te retourneren/ontvangen/annuleren bestelling product aankoopbedrag.

Kosten retour overboeking(en) kunnen afwijken afhankelijk van de verhogingen vervoerder(s), transactie kosten en de wettelijke btw percentages. Voorrijkosten: worden in rekening gebracht, Indien medewerkers volgens afspraak voor een dichte deur staat. Voorrijkosten zullen in rekening worden gebracht bij ontvanger.

Ontvanger zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De verpakking slechts openen en gebruiken om de aard, kenmerken en werking van de producten na te gaan.

Ontvanger kan de overeenkomst schriftelijk ontbinden, conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn, bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF). De ontbinding der overeenkomst door vanbeersbusiness (handelend onder de naam LEDODF) schriftelijk bevestigd. Na ontbinding heeft ontvanger de plicht om het product met track en trace code binnen 5 werkdagen na akkoord terug of toe te zenden aan het door LEDODF adres.

ivm verhuizing producten na akkoord ODFLED, sturen aan:

LEDODF

Postbus 338

Postcode: 9670 AH

Stad: Winschoten

Provincie: Groningen

Gemeente: Oldambt

Land: Nederland

(Aan)betalingen zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde/geannuleerde product, na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan ontvanger. Retour kosten niet vergoed.

Betaling

Ontvanger dient betalingen, aan VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) is vrij in de keuze van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Betaling vooraf levering is vereist.

Een herinnering aan de factuur betaling. Indien ontvanger niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) hieraan herinneren. De ontvanger krijgt na deze herinnering 2 werkweken de tijd om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Blijft de betaling uit dan is VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) gerechtigd om de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen tot €2.500, 10% op de daaropvolgende €2.500 en 5% over de volgende 5.000 met een minimum van €40. Deze voorwaarden kunnen enkel afwijken indien (schriftelijk) overeengekomen door ontvanger met VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF).

Garantie en Conformiteit

De garantie vervalt wanneer er door ontvanger wijzigingen en/of veranderingen/experimenten in de aangeschafte producten van LEDODF heeft aangebracht of bij ondeskundig gebruik van de producten en wanneer er opzettelijk schade(s) is/zijn aangebracht zowel door de ontvanger of door derden. U kunt in dit geval geen beroep doen op VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF).

Onder ondeskundig gebruik wordt verstaan:

 • het zelf aansluiten van de verlichting aangeschaft bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF)
 • het zelf monteren van overige goederen, zoals meubilair verkregen bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) door ontvanger.
 • Indien u meubilair heeft aangekocht bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF, is het advies om het meubilair door een erkend bedrijf te laten monteren.

Ondeskundig gebruik:

Er is geen aansprakelijkheid door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) aanvaard. Ook niet indien dit door een erkend bedrijf is gebeurd. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) is hiervoor niet aansprakelijk (het installatiebedrijf is dan verantwoordelijk). Ook niet in gevallen van persoonlijke of materiële schade c.q. letsel (bij de ontvanger of derden) is VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) verantwoordelijk voor schade aangericht door het zelf monteren of installeren van meubilair/verlichting of overige goederen.

De producten aangekocht bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF vallen onder garantie als er fabrieksfouten zijn geconstateerd.

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) raadt het ten zeerste af om rechtstreeks in de verlichting, verkregen bij LEDODF te kijken, wat eventueel ernstige gevolgen kan hebben voor uw zintuig(en)/ogen.

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, uw gezichtsvermogen, of materiële schade(s) indien er foutief is omgegaan met de verkregen verlichting van LEDODF  zoals foutieve aansluitingen op het lichtnet/ondeskundig gebruik door ontvanger. Ook niet indien installateur schade heeft aangericht.

Gebruik de juiste Voltage en aansluiting. Gebruik de juiste voltages en aansluiting betreffende de verlichting verkregen bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF).

Aansluiting erkend installatie bedrijf. Desalniettemin, laat Verlichting aansluiten door een verlichting specialist.

Ondeskundig gebruik. Desondanks ondeskundig gebruikt door ontvangen kan geen aanspraak gemaakt verkeerd Voltage /verkeerde montage, wordt geen aansprakelijkheid door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) aanvaard, ook niet indien dit door een vakman/vrouw gebeurd.

Defect bij montage door LEDODF? Schade terstond gerepareerd. Indien niet mogelijk? Schade of product op later tijdstip gerepareerd of vervangen.

Na montage door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) tekent ontvanger een overeenkomst, waarin staat dat de werkzaamheden en de installatie naar wens zijn verricht en dat er geen schade is aangericht door monteur.

Na installatie en het in goede staat hebben ontvangen, van het bestelde product door ontvanger, is VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) niet meer aansprakelijk voor eventuele gebreken. Tenzij er sprake is van een fabrieksfout, of schriftelijk anders overeengekomen.

Fabrieksfouten zullen ter plaatse mondeling of telefonisch besproken. LEDODF zoekt naar een oplossing. Ter plaatse, telefonisch of schriftelijk beoordeeld of het aangekochte product zal vervangen of gerepareerd.

Het melden van eventuele fabrieksfouten dient u maximaal 8 dagen na levering (schriftelijk) aan VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) te melden.

Bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) krijgt de ontvanger nooit meer dan het factuurbedrag vergoed.

De garantie bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) is niet van toepassing indien u meubilair of verlichting ter reparatie aanbied dat niet is aangekocht bij en geleverd door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF). De kwaliteit van het te repareren product is niet gegarandeerd. Ook is dan onbekend of het te repareren product aan de (kwaliteits)eisen voldoet. Uiteraard zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) zijn uiterste best doen om uw product te repareren. Voorrijkosten in rekening gebracht. Bij het afhalen en/of bezorgen van product niet is aangekocht bij LEDODF.

De lichtplannen, opgesteld door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), beginnen met een “Ter informatie” stempel. Deze schets/tekening, van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), is niet definitief.

Een lichtplan / tekening is definitief zodra deze is voorzien van een “Akkoord voor uitvoering” stempel en is ondertekend door de ontvanger en door LEDODF. Rechten niet ontleend.

Indien u uw verlichting wilt laten doormeten, door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), dan zijn hier kosten aan verbonden. Voor metingen op locatie worden zowel de reiskosten als een uurtarief berekend.

Een borg berekening van huur/lease producten. Borgbedrag is afhankelijk van huur/lease product. Borg vooraf voldaan door ontvanger, alvorens product geleverd. Indien er schade aan het verhuurde/geleaset product is aangericht door ontvanger of het product is niet tijdig retour ontvangen, door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), dan wordt de borg ingehouden.

Een aanvraag voor het huren/leasen van producten, bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), dient ruim van te voren zijn ingediend.

Afleverkosten: Voor bezorgen/afhalen van gehuurde/geleasete producten aan ontvanger afleverkosten berekend door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF).

Huur/lease producten geleverd/afgehaald op het aangegeven adres door ontvanger. De afleverkosten bedragen nooit meer dan wat er op de offerte/factuur is aangegeven.

Gehuurde/geleasete producten niet op de afgesproken datum en tijd geretourneerd? Kosten kunnen hierdoor hoger uitkomen.

Klachtenprocedure

Indien de ontvanger ontevreden is over een product of dienst (conform het Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF), dan dient hij de klacht telefonisch of schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken. Zie de contactgegevens onderaan de algemene voorwaarden.

Binnen 5 werkdagen, na ontvangst van klacht door ontvanger, zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) een reactie geven. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

Persoonsgegevens

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) gebruikt de persoonsgegevens puur voor intern gebruik.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

In tegenstelling tot, door regels van dwingend recht, niet anders voorgeschreven, geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam LEDODF) gevestigd is.

Indien een bepaling in deze AV LEDODF nietig blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene-Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte gegeven.

Onder ‘schriftelijk’ in deze Algemene-Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

VANBEERSBUSINESS

Postadres:

Postbus 338

9670 AH Winschoten 

Telefoon  : +31 651 279 104

Email       : info@ledodf.com

Website   : ledodf.com

KvK nummer : 01146172

BTW  nummer : NL001422547B83

KvK: 01146172

Opgesteld d.d. 21-11-2009

Update d.d. 19-5-2022; 24-11-2009; Update d.d. 28-11-2009 ; Update d.d. 13-12-2009 ; Update d.d. 14-02-2010 ; Update d.d. 22-03-2010 ; Update d.d. 10-05-2010 ; Update d.d. 15-06-2010; Update  d.d. 20-06-2010; Update d.d. 02-07-2010 ; Update d.d. 03-08-2010 ; Update d.d. 15-08-2010;  Update d.d. 21-08-2010; Update d.d. 03-01-2011;  Update: d.d. 13-01-2011;  Update  d.d. 18-09-2011; Update d.d. 30-10-2011;  Update d.d. 18-04-2012;  Update d.d. 01-10-2012;  Update d.d. 09-03-2013; Update d.d. 13-07-2013; Update d.d. 30-03-2014; Update d.d. 27-05-2014; Update d.d. 21-07-2014; Update d.d. 28-10-214; Update d.d. 23-04-2015; Update d.d. 21-3-2018 Versie 2; Update d.d. 15-2-2021; Update d.d. 02-12-2021 ; Update d.d 6-12-2021; Update d.d. 20-01-2022; Update d.d. 07-04-2022 Versie 0

Follow us on Facebook